NOVĚ PLATNÁ OPATŘENÍ COVID-19

Rádi bychom požádali návštěvníky divadla, aby si při vstupu na představení připravili ke kontrole některý z následujících dokumentů:


Bez předložení platných dokumentů nebudete do divadla vpuštěni!


•    RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin

•    ANTIGENNÍ TEST POC s negativním výsledkem ne starší než 24 hodin

•    NÁRODNÍ CERTIFIKÁT o provedeném očkování starší jak 14 dní

•    DOKLAD o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce

•    osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test za poplatek 100,- Kč


Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95)!


Dle platného nařízení Vlády České republiky je pořadatel hromadné akce POVINEN tyto dokumenty vyžadovat ke kontrole a zároveň je povinen nevpustit do prostor konání akce osobu, která podmínky výše vypsané nesplňuje


Děkujeme za pochopení