Výstava obrazů Margarety Novotné

Výstava potrvá od října do prosince 2023.

Výstava je přístupná v době divadelních představení a koncertů pro návštěvníky s platnou vstupenkou.