Dárkové poukázky NABÍDKY

Městské divadlo nabízí dárky v podobě poukázek na divadelní představení. Poukázky vydává a přijímá pouze Infocentrum – Hlavní pošta, Poštovní 160/17, Mariánské Lázně.

  • Dárkový poukaz je platný v případě, že je zcela uhrazen, je opatřen datem platnosti a cenou, platný je pouze originál, nikoli kopie.
  • Zakoupené poukázky nelze vracet nebo vyměňovat.
  • Poukázky je nutné si při nákupu zkontrolovat, na pozdější reklamaci nebude brán ohled.
  • Poukázku je nutné vyčerpat celou, nevybranou částku nevracíme. Naopak doplatek je možný.
  • Na vrácení vstupného má divák nárok pouze v případě, že MD akci zruší, a to v místě zakoupení.
  • MD nenese odpovědnost za ztrátu dárkové poukázky.
  • Po vypršení platnosti poukazu zaniká jakýkoli nárok na náhradu.
  • Přijetím dárkového poukazu souhlasí jeho držitel s uvedenými obchodními podmínkami.
  • Držitel poukazu bere na vědomí, že je změna programu vyhrazena.