COVID-19 - pokyny a opatření O DIVADLE

Divadelní představení se mohou konat.

Pokud je přítomno více než 20 osob, musí všichni diváci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • Prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání.
  • Aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvou dávkových vakcín, první u jedno dávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
  • U dětí mladších 18 let a osob s kontraindikací k očkování lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.

U dětí do 12 let věku není potvrzení o bezinfekčnosti vyžadováno.

Výše zmíněná pravidla neplatí pro divadelní představení, kterých se účastní výhradně žáci nebo studenti z jedné školy a jejich dozor, nebo taková školní skupina používá vyhrazené prostory a nepřijde tak do kontaktu s ostatními osobami účastnícími se představení.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Pořadatelé jsou povinni kontrolovat splnění podmínek vstupu. Pokud se návštěvník divadla odmítne prokázat či nebude mít platné dokumenty, nebude do divadla vpuštěn.

Pozorujete-li na sobě příznaky nemoci nebo jste přišli do kontaktu s nakaženou osobou, buďte, prosím, ohleduplní a zůstaňte raději doma. Dodržujte rozestupy a používejte dezinfekci rukou, děkujeme.

Odkaz na web MZČR pro detailnější znění nařízení: https://covid.gov.cz/situace/kultura/divadla