COVID-19 - pokyny a opatření O DIVADLE

Z důvodu zajištění většího pohodlí a bezpečí žádáme diváky a návštěvníky MD o dodržování níže uvedených pokynů:

  • ROUŠKY musí být nasazené po celou dobu návštěvy MD (dle aktuálního nařízení vlády či MZ)
  • DESINFEKCE je divákům dostupná při vstupu do MD i na toaletách
  • ROZESTUPY: pokud není MZ stanoveno jinak, není kapacita sálu omezena, rozestupy mimo hlediště jsou 2 m
  • PŘESTÁVKY: aktuální informaci o přestávce poskytne před každým představením personál divadla
  • DIVADELNÍ BAR: pokud není MZ stanoveno jinak a bar bude během přestávky otevřený, bude možné sundat roušku pouze během konzumace nápojů, a to při dodržování bezpečné vzdálenosti, ve frontě jsou roušky a rozestupy nutné
  • HOTOVOST: v divadelní pokladně je upřednostněna platba bezkontaktní kartou
  • PERSONÁL je vybaven bezpečnostními pomůckami – roušky, rukavice, případně štíty
  • HERCI: účinkující (kolektivní těleso) nemusí mít roušku, a to ani v zákulisí
  • HLEDIŠTĚ: všechna kontaktní místa (madla, kliky, zábradlí, podlahy, sedačky ...) jsou před představením uklizena a ošetřena desinfekcí, stejně tak po představení
  • TEPLOTA: vzhledem k malému časovému prostoru žádáme diváky o osobní odpovědnost, tzn., aby zrušili návštěvu divadla v případě, že se necítí dobře, v ojedinělých případech může personál MD divákovi teplotu změřit bezkontaktním teploměrem

Děkujeme za respektování a dodržování uvedených pokynů. V případě, že divák nebude ochoten tyto pokyny akceptovat, je personál oprávněn odepřít tomuto divákovi vstup do divadla, případně jej vyvést z divadla ven, bez náhrady vstupného.

Aktuality