Historie O DIVADLE

Divadlo v roce 1890

První stálé divadlo v Mariánských Lázních bylo postaveno uprostřed dnešní kolonády. První představení hráli kočovní herci 14.června 1820.

Budova dnešního divadla byla postavena v letech 1865 – 1868 podle plánů zdejšího stavitele F. Zicklera. Novorenesanční stavba zaujímala plochu 38 x 19,6 m. Na svou dobu bylo vybaveno velmi moderně. Roku 1889 bylo zavedeno na jevišti a v hledišti elektrické osvětlení. Slavnostní zahajovací představení se konalo 8. srpna 1868.

Roku 1905 bylo divadlo přestavěno podle nových bezpečnostních předpisů v secesním slohu. Budova byla zvětšena, rozšířena a vybavena moderním zařízením. Celková kapacita byla 353 sedadel. Rozměr hrací plochy 11 m šíře, 9 m hloubka, 12 tahů.

Další rozsáhlá rekonstrukce divadla proběhla v letech 1967 – 1977.

Současnost

Divadlo po generální rekonstrukci

V průběhu let 2007 – 2008 proběhla generální rekonstrukce celé památkově chráněné budovy, modernizováno technické vybavení, restaurován interier, instalováno celé nové hlediště, bezbariérový přístup a sedadla pro imobilní návštěvníky. Kapacita hlediště je nyní 326 sedadel. 12. května 2008 se divadlo znovu slavnostně otevřelo návštěvníkům.

Stálá profesionální scéna s hereckým souborem v Mariánských Lázních nikdy nebyla. Budova vždy byla a je maximálně využívána pro zájezdová představení divadel z celé republiky i zahraničí, pro hudební produkce všech žánrů, koncerty / Chopinův festival / zábavné pořady i pravidelná představení pro dětské diváky.

Inspirující prostory divadla jsou také využívány k pravidelným výstavám výtvarného a užitého umění. Programová nabídka vychází po celý rok vstříc lázeňským hostům i divákům z okolních měst.

Zájemcům - jednotlivcům i skupinám nabízíme komentovanou prohlídku budovy divadla - jeviště, technické zázemí i současnou výstavu v galerii.

Informace

E. Smejkalová

Aktuality