Předprodej vstupenek PROGRAM

Vstupenky na představení je možné koupit v Infocentru – Hlavní pošta, Poštovní 160 (nová adresa - přestěhováno z Domu Chopin), na odloučených pokladnách či na internetu. Doprodej vstupenek zajišťuje divadelní pokladna vždy 1 hodinu před představením pro dospělé a 30 minut před představením pro děti.

Předprodej vstupenek začíná běžet vždy 1. den předešlého měsíce (např. od 1. června jsou v prodeji vstupenky na červenec). U výjimečných představení může být stanoven individuální režim zahájení předprodeje. Veřejnost je o této změně včas a zřetelně informována.

Rezervace a prodej vstupenek prostřednictvím internetu:

  • Nejzazší termín pro založení rezervace k vyzvednutí osobně je 2 dny před akcí, resp. 2 dny před akcí už na internetu rezervaci založit nelze. Lze si zakoupit e-Vstupenku či Cool Ticket.
  • Délka rezervace je 7 dní, prodloužení je možné na základě žádosti u obchodního oddělení MD.
  • Nejzazší termín pro nákup e-Vstupenky či Cool Ticketu je 1 hodina před akcí.
  • Všechny internetové rezervace, které nebudou vyzvednuty nejpozději 2 dny před představením, má pořadatel právo zrušit. Internetové rezervace lze od jejich založení prodloužit maximálně třikrát. Pokud pořadatel zjistí opakované prodlužování rezervací až do dne představení, má právo tyto rezervace zrušit.
  • Jeden uživatel může v jedné objednávce zarezervovat max. 6 ks vstupenek na jedno představení. Jeden uživatel smí vytvořit max. dvě objednávky. Všechny objednávky nad uvedený limit budou bez náhrady stornovány.
  • Slevy poskytujeme pouze držitelům průkazek ZTP a ZTP-P.

Nabídka pro průvodce

Průvodcům turistických skupin nabízíme možnost provizního prodeje vstupenek na hudební představení. Na základě dohody je možný přímý nákup, nebo komisní prodej vstupenek.

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte vedoucí infocentra na telefonu 777 702 961 nebo emailu tinterova@kisml.cz.

Aktuality