Předprodej vstupenek PROGRAM

Vstupenky na představení je možné koupit v divadelní pokladně (po, út, st 13:00 - 17:00 hodin) a v Infocentru Mariánské Lázně s.r.o. – Dům Chopin, Hlavní 47.

Doprodej vstupenek zajišťuje divadelní pokladna vždy 1 hodinu před představením pro dospělé a 30 minut před představením pro děti.

Předprodej vstupenek je spuštěn vždy 1. den předešlého měsíce (např. od 1. června jsou v prodeji vstupenky na červenec). U výjimečných představení může být stanoven individuální režim zahájení předprodeje. Veřejnost je o této změně včas a zřetelně informována.

Rezervace a prodej vstupenek prostřednictvím internetu:

  • Nejzazší termín pro založení rezervace k vyzvednutí osobně je 2 dny před akcí, resp. 2 dny před akcí už na internetu rezervaci založit nelze. Lze si zakoupit e-Vstupenku či Cool Ticket.
  • Délka rezervace je 7 dní, prodloužení je možné na základě žádosti u obchodního oddělení MD.
  • Nejzazší termín pro nákup e-Vstupenky či Cool Ticketu je 1 den před akcí.
  • Všechny internetové rezervace, které nebudou vyzvednuty nejpozději 2 dny před představením, má pořadatel právo zrušit. Internetové rezervace lze od jejich založení prodloužit maximálně třikrát. Pokud pořadatel zjistí opakované prodlužování rezervací až do dne představení, má právo tyto rezervace zrušit.
  • Jeden uživatel může v jedné objednávce zarezervovat max. 6 ks vstupenek na jedno představení. Jeden uživatel smí vytvořit max. dvě objednávky. Všechny objednávky nad uvedený limit budou bez náhrady stornovány.
  • Slevy poskytujeme pouze držitelům průkazek ZTP a ZTP-P.

Nabídka pro průvodce

Průvodcům turistických skupin nabízíme možnost provizního prodeje vstupenek na hudební představení. Na základě dohody je možný přímý nákup, nebo komisní prodej vstupenek.

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte vedoucí infocentra na telefonu +420 777 702 961 nebo prostřednictvím e-mailu tinterova@kisml.cz.

Aktuality

Marienbad Film Festival 13.-16.6.2024
Marienbad Film Festival je mezinárodní filmový festival zaměřující se na filmová díla experimentální povahy, okrajové podoby kinematografie, současný pohyblivý obraz a umělecké a náročnější filmy. více