Obchodní podmínky O DIVADLE

Zakoupením vstupenky/abonentky divák souhlasí s „Návštěvním řádem MD“ a přistupuje na následující „Obchodní podmínky MD“:

 1. Vstupenky na představení je možné koupit v divadelní pokladně (Třebízského 106) v Infocentru – dům Chopin (Hlavní 47) a na internetu. Doprodej vstupenek zajišťuje divadelní pokladna vždy 1 hodinu před představením pro dospělé a 30 minut před představením pro děti.
 2. Předprodej vstupenek začíná běžet vždy 1. den předešlého měsíce (např. od 1. června jsou v prodeji vstupenky na červenec). U výjimečných představení může být stanoven individuální režim. Veřejnost je o této změně včas a zřetelně informována.
 3. Prodej abonentních řad má vlastní pravidla: abonenti předešlé řady si mohou nárokovat svá místa v termínu 1.6.–10.6. (podzimní řada) případně 1.12.-10.12. (jarní řada). Neobsazená místa jdou 11.6. / případně 11.12. do volného prodeje. Uzávěrka předprodeje abonomá je stanovena na 30. den daného měsíce (tj. 30. 6. a 30.12.). Neprodaná místa je následně možné koupit jednotlivě, v rámci běžného prodeje dle bodu 2. těchto pravidel.
 4. Rezervace a prodej vstupenek prostřednictvím internetu:
  1. Nejzazší termín pro založení rezervace k vyzvednutí osobně je 2 dny před akcí, resp. 2 dny před akcí už na internetu rezervaci založit nelze. Lze si zakoupit eVstupenku či Cool Ticket.
  2. Délka rezervace je 7 dní, prodloužení je možné na základě žádosti u obchodního oddělení MD.
  3. Nejzazší termín pro nákup eVstupenky či Cool Ticketu je 1 den před akcí.
  4. Všechny internetové rezervace, které nebudou vyzvednuty nejpozději 2 dny před představením, má pořadatel právo zrušit. Internetové rezervace lze od jejich založení prodloužit maximálně třikrát. Pokud pořadatel zjistí opakované prodlužování rezervací až do dne představení, má právo tyto rezervace zrušit.
  5. Jeden uživatel může v jedné objednávce zarezervovat max. 6 ks vstupenek na jedno představení. Jeden uživatel smí vytvořit max. dvě objednávky. Všechny objednávky nad uvedený limit budou bez náhrady stornovány.
  6. Nárok na slevu, kterou si uživatel zvolí na internetu, je nutné doložit při vstupu do sálu společně se vstupenkou. Vstupenka s neoprávněně zvolenou slevou nebude akceptována.
  7. Program je v systému (na internetu a v pokladnách) vidět od 1. dne prodeje.
 5. U představení, která se konají v režimu „Pronájem“, mohou platit jiná pravidla pro předprodej i prodej vstupenek. U tohoto prodeje si pravidla určuje pořadatel a MD je musí respektovat bez možnosti zásahu změny či regulace.
 6. Změna programu je vyhrazena. MD musí změnu uveřejnit zřetelně, v co nejkratším čase.
 7. Zakoupené vstupenky/abonentky se nevrací ani nevyměňují. Při zakoupení by si měl divák zkontrolovat správnost údajů. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.
 8. Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení, pokud nebyl stanoven náhradní termín. Informace jsou vždy uvedeny na internetových stránkách MD.
 9. Vstupenky lze vrátit pouze v místě jejich zakoupení, není-li stanoveno jinak. Vstupenky je nutné vrátit či vyměnit dle instrukcí, a to do konce daného měsíce, nejpozději do 1 měsíce od původního data představení. Manipulační, bankovní či jiné poplatky prodejce nevrací.
 10. Vstupenky zakoupené přes hromadné objednávky či internet lze při změně nebo zrušení představení vyměnit či vrátit pouze v obchodním oddělení MD.
 11. Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům již dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.
 12. O slevu na vstupném (ZTP, ZTP-P, dětská sleva,...) je nutné žádat před nákupem vstupenky. Hodnotu zakoupené vstupenky již nelze měnit. Nárok na slevu ZTP a ZTP-P je nutné doložit platnou průkazkou při nákupu vstupenky a následně u vstupu do MD.
 13. Jakýkoli cizí zásah na vstupence/abonentce či dárkovém poukazu činí tento doklad neplatným. Držiteli takové vstupenky nebude umožněn vstup do divadla. Bez kontrolního útržku je vstupenka neplatná. Padělání vstupenky je trestné.
 14. Za ztracené vstupenky/abonentky není poskytována náhrada. To se netýká vstupenek, které jsou v prodejním systému dohledatelné. Ve výjimečných případech lze požádat obchodní oddělení o vystavení duplikátu.

Děkujeme za respektování a dodržování uvedených ustanovení.

Městské divadlo Mariánské Lázně
příspěvková organizace
Třebízského 106

Aktuality

Marienbad Film Festival 13.-16.6.2024
Marienbad Film Festival je mezinárodní filmový festival zaměřující se na filmová díla experimentální povahy, okrajové podoby kinematografie, současný pohyblivý obraz a umělecké a náročnější filmy. více