PROCHÁZKA ČESKOU OPERETOU

9.5. čtvrtek, 19.30, Městské divadlo

280,-/260,-

žánr: hudební programy

pořadatel: Městské divadlo Mariánské Lázně příspěvková organizace

Komponovaný večer s krásnými áriemi z operet Oskara Nedbala, Karla Hašlera, Rudolfa Frimla a Rudolfa Piskáčka.

Účinkují:  sólisté pražských hudebních divadel

Aktuality